Edīte Kaugure

Sertificēta psiholoģe

Mg. psych. Sert.Nr. 7001352

Esmu klīniskais un veselības psihologs. Strādāju ar klientiem, kas nokļuvuši tādās psiholoģiskās un emocionālās grūtībās kā krīzes situācija – tuva cilvēka zaudējums, nelaimes gadījums, vardarbība, pandēmijas slimība, psihosomatiskas (piem., panikas lēkmes). Sniedzu psiholoģisku atbalstu un konsultēju atkarību jautājumos. Veicu psiholoģiskās izpētes pieaugušajiem un bērniem.

Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā,  Rīgas Stradiņa Universitāte. dipl. Nr. PD F 2423
  • Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā, Baltijas Starptautiskā Akadēmija dipl. nr. PD E 1818
  • Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem. Apl. Nr. 2021/3579
  • Bērnu tiesību aizsardzība LPMC, Apl. Nr. 90582

Edīte Kaugure ir psihoemocionālā atbalsta centra Soulvirtue psiholoģe. Atbalsta centrs Soulvirtue saviem pacientiem nodrošina diennakts speciālistu atbalstu.

Valodu prasmes

Latviešu un krievu valoda.


Pieteikties vizītei