Psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika

Psiholoģiskās izpētes (psihodiagnostikas) mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta individuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības. Taču biežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), pedagoģiski medicīniskā komisija u.c.

Speciālisti:

Edīte Kaugure

Pieteikties vizītei   Sazināties ar mums

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem sniedz iespēju:
  • iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu;
  • uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnības);
  • iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem;
  • veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

Psiholoģiskā izpēte bērniem

Psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika palīdz:
  • novērtēt bērna gatavību skolai;
  • uzzināt par bērna kognitīvajiem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnībām) un rast palīdzības veidus mācību vielas sekmīgākai apguvei;
  • novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību;
  • izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus;
  • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus;
  • noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.