Arodveselības un arodslimību ārsts

Arodslimību ārsts jeb arodārsts ir specializējies veselībai kaitīgu darba apstākļu izraisītu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kā arī veic obligātās veselības pārbaudes. Arodārsts izvērtē darba apstākļus, to ietekmi uz cilvēka veselību un arī pretēji - darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajai darba specifikai.

Speciālisti:

Dr. Gaļina Zubkova            

Pieteikties vizītei    Sazināties ar mums